Voor meer informatie over Teamsprinters Breda kunt u contact opnemen via teamsprinters@gmail.com

Voor een Donatie:  ING Bank : NL 19 INGB 0006 8630 10